Bývanie

(291.05 kb)
Informácia pre žiadateľov
Oznámenie o pridelení bytov
(172.17 kb)
Žiadosť o pridelenie nájomného bytu
Žiadosť o pridelenie bytu
(76.5 kb)
potvrdenie o príjme upsvar
potvrdenie k žiadosti o pridelenie bytu
(206.03 kb)
potvrdenie od zamestnávateľa
potvrdenie k žiadosti o pridelenie bytu
(278.42 kb)
Súhlas
súhlas v súv.so zákonom 122/2013
(10.35 kb)