Oznamy

(135.19 kb)
(132.31 kb)
Verejná zbierka
verejná zbierka pre občanov obce- krupobitie
(23 kb)
Oznam pre obce
Čas vyhlásenia nebezpečenstva vzniku požiaru
(366.5 kb)
Ebola
informácie o výrusovom ochorení
(183.25 kb)
Ebola
Opatrenia
(16.58 kb)
Oznámenie zámeru
Schválenie predaju pozemku vo vlastníctve obce
(269.99 kb)
Výberové konanie
Riaditeľ/ka MŠ v Períne
(1112.78 kb)
Výberové konanie
Riaditeľ/ka ZŠ v Períne
(1190.62 kb)
Oznámenie zámeru
Schválenie predaja pozemku vo vl.obce par č. 1302/22
(12.7 kb)
Oznámenie zámeru
Zámer predať časť vodohosp. stavby - vodovod Janík
(13.53 kb)
Výzva na predkladanie ponúk
Poľnohospodárske pôdy vo vlastníctve obce Janík
(13.9 kb)
Zverejnenie zámeru
Zámer odkúpenia vodovodnej prípojky
(350.45 kb)