Samospráva

Adresa:

Obecný úrad Janík č. 135
Janík 044 05

Telefón: +421 55 464 72 01
E-mail: info@obecjanik.sk

Starosta: Ing. Július BEGALA

Zástupca: Maroš VERBŐCZI

Poslanci OZ:

Ibolya BANKÓOVÁ
Mgr. Nikola KOLOŽOVÁ
Tomáš KARČÁK
Maroš VERBŐCZI
Ing. Oľga EPERJEŠIOVÁ
Silvia Drotárová
Katarína Kolesárová

Kontrolór: PHDr. Gabriel VISZLAY