Šport

Šport hrá v Janíku významnú úlohu, pretože vo veľkej miere prispieva k zmysluplnému tráveniu voľného času našich chlapcov. Futbalová tradícia sa prenáša z generácie na generáciu a má predovšetkým reprezentatívnu úlohu. Za roky fungovania športového klubu sa vystriedalo niekoľko tímov, ktoré vrchovatou mierou prispeli k šíreniu dobrého mena obce. V zdravom tele zdravý duch - to je základná myšlienka našich športovcov, ktorí svojim vytrvalým úsilým na tréningoch a zápasoch doma aj mimo janíckeho trávnika vydajú zo seba vždy to najlepšie. Telovýchovná Jednota Družstevník Janík sa snaží dosahovať stále lepšie výsledky a v rámci tabuľkových zápasov sa kolektív hráčov postupne stáva čoraz silnejším súperom.

Futbalový klub Telovýchovná jednota Družstevník Janík má vlastnú webovú stránku: www.tjjanik.wbl.sk