Obec Janík rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Kultúra

Kultura

Rodina Szentimreyovcov (Krasznyikajdai) si dala na začiatku 19. storočia v juhovýchodnej časti obce postaviť klasicistický kaštieľ pravdepodobne na mieste staršieho sídla Jánokyovcov (Jánoki). Kaštieľ bol v roku 1950 opravený na účely kultúrneho domu a pri generálnej oprave v roku 1958 úplne stratil pôvodný výzor (roku 1957 bola vymenená strecha). V roku 1972 bola budova opravená. Po roku 1990 v rámci reštitúcie získali dedičia pôvodného majiteľa budovu späť a využívajú ju na bytové účely (prenajaté dva byty). Kaštieľ bol jednopodlažnou dvojtraktovou prízemnou obdĺžnikovou blokovou budovou s ústredným predstavaným rizalitom na priečelí a stĺpovým vstupným portikom zakončeným trojuholníkovým tympanónom na sedemosovej zadnej fasáde. V roku 1958 bola voľná plocha okolo predsunutého rizalitu zastavaná a budova bola zbavená všetkých architektonických detailov.

Po roku 1990 v rámci reštitúcie získali dedičia pôvodného majiteľa budovu späť a využívajú ju na bytové účely (prenajaté dva byty). Kaštieľ bol jednopodlažnou dvojtraktovou prízemnou obdĺžnikovou blokovou budovou s ústredným predstavaným rizalitom na priečelí a stĺpovým vstupným portikom zakončeným trojuholníkovým tympanónom na sedemosovej zadnej fasáde.
V roku 1958 bola voľná plocha okolo predsunutého rizalitu zastavaná a budova bola zbavená všetkých architektonických detailov.

kultura

Po roku 1860 dal Ede Sziklay (1840 - 1929), ktorý tu kúpil väčší majetok, na severovýchodnom konci obce, postaviť neoklasicistickú kúriu. Kúria stála začas opustená a po oprave roku 1953 bola v jej miestnostiach umiestnená materská škola. Po dostavbe novej budovy materskej školy v jej bezprostrednej blízkosti bola kúria roku 1970 zbúraná.
Bola to prízemná obdĺžniková stavba s päťosovým priečelím s plytkým stredným trojosovým rizalitom. Na dvorovej fasáde bol v strede vstupný trámový portikus zakončený doskovým trojuholníkovým štítom, z ktorého do parku viedlo jednoramenné kamenné schodište.

kultura

Jedným zo zemepánom obce bola rodina Péchyovcov (Péchujfalusi). Nakoľko tu nebývali, dali na začiatku 19. storočia postaviť v južnej časti obce malú klasicistickú kúriu, v ktorej býval ich správca tunajšieho veľkostatku. V 2. polovici 19. storočia jánocky majetok predali statkárovi Pákóczymu, neskôr sa jeho majitelia rýchlo striedali. Zrejme on dal prestavať kúriu na budovu dnešného výzoru. Neskôr sa z kúrie stal obytný dom rodiny Pachovcov, budova aj v súčasnosti slúži obytným účelom.

Kúria je prízemná obdĺžniková stavba s prestavaným trojosovým priečelím, pred ktorým a vstupnou fasádou je otvorená stĺpová chodba. Stĺpy majú šesťuholníkový pôdorys. Interiér s rovnými stropmi je značne prestavaný.

Pred vodnou nádržou sa nachádza Božia muka, ktorá bola postavená v roku 1937 na Slávu sv. Trojice, obnovená v roku 1956 Gyulom Nagyom a v roku 2000 na počesť milénia a pamiatke starých rodičov ju opravili vnuci.

Je to malá štvorcová stavba, ktorej jednoduché priečelie je zakončené vykrajovaným štítom. Vo štvorcovom výklenku je obraz sv. Trojice, dielo Istvána Zsikovicsa z roku 2000.
Pri ceste na Žarnov sa nachádza prícestný kríž z umelého kameňa s liatinovým korpusom, ktorý na Slávu Boha v roku 1928 postavili bratia József a István Juhászovci. Pred domom vo východnej časti obce sa nachádza prícestný kríž z umelého kameňa, ktorý na Ježišovu slávu dala v roku 1906 postaviť rodina Jámborovcov. V strede obce nad hlavnou cestou sa nachádza liatinový prícestný kríž s polychrómovaným liatinovým korpusom, ktorý pravdepodobne na konci 19. storočia dal postaviť András Jasko a Erzsébet Kiss. Kríž je osadený na štvorcovom podstavci, na ktorom letopočet chýba. V kostolnej záhrade sa nachádza liatinový kríž s liatinovým korpusom pravdepodobne z konca 19. storočia, na ktorého podstavci chýba nápis či datovanie. V tej istej záhrade sa nachádza drevený misijný kríž s nápisom MISSIO a letopočtom 1939.

Na kamennom moste (zničenom v II. svetovej vojne) za Janíkom bola osadená kamenná socha sv. Jána Nepomuckého z polovice 19. storočia, ktorej torzo po výbuchu sa nachádzalo na fare. V kostolnej záhrade sa nachádza jednoduchý pamätník obetiam I. a II. svetovej vojny doskového tvaru, ktorý bol postavený v 80. rokoch 20. storočia. Na pamätníku je vytesaných 20 a 20 mien obetí I. a II. svetovej vojny. Pred školou sa nachádza pamätník obetiam I. a II. svetovej vojny postavený v roku 1967. Na širokom podstavci je osadený mínomet. V parku pred materskou školou stojí pamätník padlým sovietskym vojakom v podobe pylónu postavený v 70. rokoch 20. storočia.

Na stene materskej školy je pamätná tabula jej stavby k 50. výročiu VOSR. Vyrezávaná drevená kopija na námestí bola postavená v roku 1989 na počesť 40. výročia založenia tunajšieho JRD. Kopija, na ktorej je vyrezaný symbol klasu a kvetu je dielom rezbára Józsefa Pekára z Moldavy nad Bodvou.

Budova kasárne finančnej a pohraničnej stráže bola postavená v roku 1928, nakoľko Janík roku 1918 sa stal pohraničnou obcou. V súčasnosti obdĺžniková budova s nárožnými vystupujúcim rizalitmi je prázdna, v budúcnosti bude pravdepodobne využitá na bytové účely. Zaujímavá je budova bývalej pošty postavená na námestí okolo roku 1930. V budove bola umiestnená aj hasičská zbrojnica. Po presťahovaní pošty do budovy MNV v roku 1971 malá stavba slúži obchodným účelom.

Dodnes sa čiastočne zachovala zástavba ľudových domov dediny pri hradskej. Staré domy boli postavené technikou nabíjanej hliny, omazané a obielené. Vo dvoroch domov sa nachádzajú samostatné budovy letných kuchýň a komôr, kolesové studne, ktoré nahradili vahadlové studne (niekoľko z nich sa zachovalo dodnes).

Pri bývalej pošte stála jednoduchá budova kováčskej dielne, ktorá zanikla v 60. rokoch 20. storočí.