Obec Janík rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Súčasnosť

Sucasnost

Obec Janík leží 6 km juhozápadne od Moldavy nad Bodvou na styku juhozápadnej časti Košickej kotliny s Bodvianskou vrchovinou, v nadmorskej výške 190 - 291 m.. Dedina si dodnes zachovala poľnohospodársky ráz a borí sa s problémami väčšiny obcí na Slovensku.

Podnebie je mierne, vnútrozemné s priemernými ročnými teplotami 8,2 °C a priemerným ročným množstvom zrážok 643 mm. Pahorkatinná severná časť chotára prechádza na juhu do vrchoviny. Podklad tvoria treťohorné usadeniny. Má hnedozemné a nivné pôdy, úrodné, kukuričného typu. Nesúvislý les je v južnej časti, najmä na okraji chotára. Prevládajú duby, agáty a brezy, ojedinelé sú ihličnany. Hojné sú krovinaté porasty šípok a trniek. V potoku Kanyapta sa ani nie tak dávno vystytovali aj vydry. Rozšírené je ovocinárstvo.

Tri veľkopanstvá tu mali vlastné ovocné sady. Z pôvodných troch parkov sa zachovala len časť bývalého Sziklayho prírodného parku. Povyše obce je vodná nádrž Povodia Bodvy vybudovaná po roku 1980. Je rajom rybárov, lebo sa tu vyskytuje veľa rýb. Na brehoch sú porasty osiky a tŕstia.
V obci sa nachádza murovaný kostol.

Erb obce Janík tvorí:

erb
V červenom poli štítu na striebornej (bielej) vodnej hladine strieborný (biely) bocian so zlatou (žltou) zbrojou, vpravo od neho strieborné (biele) rastliny (klasy, strom) vľavo vyvýšený kopec symbolizujúci breh a z neho vyrastajúce zlaté (žlté) rákosie.

Podkladom pre tento návrh bola obecná pečať, pochádzajúca z druhej polovice 18. storočia. Odtlačok typária z roku 1780 je uložený v Krajinskom archíve v Altenburgerovej zbierke pečatí (Altenburger Pecsétgyüjteménye, V-5). Na pečati s kruhopisom SIGIL. POS. JANOK 1780 (Pečať obce Janík 1780) je vyobrazený bocian, stojaci na vodne ploche, vpravo od neho dve bližšie neurčiteľné vysoké močiarne rastliny, vľavo za ním na kopci rákosie. Vyfarbenie návrhu bolo zvolené tak, aby zodpovedalo základnému pravidlu heraldiky pre používanie farieb a kovov. Neskorogotický štít bol zvolený pre jeho jednoduchosť a veľkú rozšírenosť v mestskej a obecnej hraldike. Ideový návrh: Doc. PhDr. Peter Kónya, PhD. Grafický návrh: Firma L.I.M., Prešov.

Lesy, ktoré Janík obklopujú, vytvárajú vhodné podmienky pre rast húb. Janík sa preto spomína aj ako hubárska oblasť, kde nájdete rozličné druhy húb. Každý rok je bohatý na iné druhy.

Obec je z južnej strany ohraničená zmiešanými lesmi, bohatými na huby a s ojedinelým výskytom korunkovky strakatej na Slovensku.

Korunkovska strakata

korunkovka strakatá (Frittilaria meleagris L.)