Obec Janík rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 20)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku, číslo zmluvy: IROP-CLLD-Q072-512-004-001 Zmena zmluvy o o poskytnutí príspevku a projektu Odb.: Obec Janík
Dod.: Miestna akčná skupina Bodva
0 €
142/CC/23 Poskytnutie úveru Odb.: Obec Janík
Dod.: Slovenská sporiteľňa, a.s.
91 250 €
dodatok č. 1 k zmluve IROP-CLLD-Q072-512-004-001 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí finančného príspevkuskytnutí finančných pro Odb.: Obec Janík
Dod.: Miestna akčná skupina Bodva
0 €
22-130-01752 Poskytnutie finančných prostriedkov "Napsugár restart" Odb.: Obec Janík
Dod.: Fond na podporu kultúry národnostných menšín
1 500 €
2408844587 Skupinové úrazové poistenie AČ Odb.: Obec Janík
Dod.: Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
87.26 €
01/2020 Zhotovenie diela - stavby k zákazke: Výstavba chodníkov v obci Janík Odb.: Obec Janík
Dod.: RAPAL, spol. s r.o.
31 167.06 €
IROP-CLLD-Q072-512-004-001 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Odb.: Obec Janík
Dod.: Miestna akčná skupina Bodva
86 683.76 €
dodatok č.1 Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve Odb.: Klára Szelesová
Dod.: Obec Janík
0 €
2022 Audit účtovnej závierky, overenie výročnej správy Odb.: Obec Janík
Dod.: Ing. Ema Šivecová
1 100 €
1/2023 Zmena a doplnenie ustanovení základnej zmluvy Odb.: Obec Janík
Dod.: FÚRA s.r.o.
0 €
22/41/010/128 Aktivačná činnosť Odb.: Obec Janík
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
22/41/012/82 Aktivačná činnosť Odb.: Obec Janík
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
25102022 Predaj nehnuteľnosti - pozemku v zastavanom území obce Janík Odb.: Klára Szelesová
Dod.: Obec Janík
7 536 €
012022 Odchyt, odvoz a umiestnenie opustených a túlavých psov do karanténnej stanice z intravilánu a extravilánu obce Janík Odb.: Obec Janík
Dod.: OZ-Pomoc psíkom na východnom Slovensku
40 €
30907APB9 úprava zmluvných podmienok, práv a povinnosti Zmluvných strán pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu Aktivít Projektu, ktoré sú predmetom schválenej ŽoNFP Odb.: Obec Janík
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
31 167.06 €
DS/0137/2022 Poskytnutie dotácie na projekt s názvom "Janícky workout" Odb.: Obec Janík
Dod.: Košický samosprávny kraj
2 000 €
RA-SNCA/20194222 Záväzok poskytovateľa poskytnúť Používateľovi kvalifikovanú dôveryhodnú službu vyhotovovania a overovania kvalifikovaných certifikátov pre elektronickú pečať Odb.: Obec Janík
Dod.: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
0 €
RA-SNCA/20194221 Záväzok poskytovateľa poskytnúť Používateľovi kvalifikovanú dôveryhodnú službu vyhotovovania a overovania kvalifikovaných certifikátov pre elektronickú pečať Odb.: Obec Janík
Dod.: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
0 €
32/22 Zmluva o poskytnutí príspevku na dopravné služby Odb.: Obec Janík
Dod.: eurobus, a.s.
60 €
1 Spracovanie personálnej a mzdovej agendy Odb.: Obec Janík
Dod.: Paneurópa Consult spol. s r.o.
10 €
Generované portálom Uradne.sk