Obec Janík rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 57)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
2024 Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov v Obci Janík Odb.: Obec Janík
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0 €
2409451730 Úrazové poistenie Odb.: Obec Janík
Dod.: Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
106.53 €
24/41/054/38 Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec Odb.: Obec Janík
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
1 526.04 €
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 01/2020 Výstavba chodníka v obci Janík - práce naviac Odb.: Obec Janík
Dod.: RAPAL, spol. s r.o.
3 102.38 €
23012024 Zhotovenie diela - stavby k zákazke: Školský klub detí - rekonštrukcia Odb.: Obec Janík
Dod.: K&M&D, s.r.o.
73 992.65 €
4419012840 dodatok č. 4 Živelné poistenie Odb.: Obec Janík
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
7.29 €
1364/CC/23 Poskytnutie úveru Odb.: Obec Janík
Dod.: Slovenská sporiteľňa, a.s.
35 365.90 €
dodatok č. 3 k PZ /4419012840 živelné poistenie Odb.: Obec Janík
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
10.39 €
dodatok č. 3 k PZ 4419012840 živelné poistenie Odb.: Obec Janík
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
10.39 €
2023 Audit účtovnej závierky k 31.12.2023 Odb.: Obec Janík
Dod.: Ing. Ema Šivecová
1 200 €
/2023 Poskytovanie právnych služieb Odb.: Obec Janík
Dod.: doc. JUDr. Jozef Sotolář, PhD., advokát
0 €
IROP-CLLD-Q072-512-004-006 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Odb.: Obec Janík
Dod.: Miestna akčná skupina Bodva
35 365.90 €
Zmluva o dielo Zhotovenie diela - stavby k zákazke: Detské ihrisko pri MŠ v obci Janík Odb.: Obec Janík
Dod.: OCTAGO, a.s.
36 496.80 €
735/74/2023/IU Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka Odb.: Obec Janík
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0 €
4044/2023 Zmluva o poskytnutí Odb.: Obec Janík
Dod.: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
84 539 €
1169/CC/23 Zmluva o úvere Odb.: Obec Janík
Dod.: Slovenská sporiteľňa, a.s.
49 373.62 €
Dohoda č. 23/41/010/75 Záväzok organizátora realizovať činnosť bližšie špecifikovanú v článku II tejto dohody, a to prostredníctvom osôb podľa §1 ods. 2 zákona o pomoci v hmotnej núdzi Odb.: Obec Janík
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
RA-SNCA/20203542 Elektronická pečať Odb.: Obec Janík
Dod.: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
0 €
2409274689 Poistná zmluva na skupinové úrazové poistenie Odb.: Obec Janík
Dod.: Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
65.71 €
142/CC/23-D1 Dodatok č. 142/CC/23-D1 k Zmluve o úvere č. 142/CC/23 Odb.: Obec Janík
Dod.: Slovenská sporiteľňa, a.s.
0 €
Generované portálom Uradne.sk