Zjednodušený pristup

Skip to main content
  • Obec Janík

    V LONE ČISTEJ PRÍRODY

  • Obec Janík

    V LONE ČISTEJ PRÍRODY

Zmluvy

Aktuálny zoznam nájdete vždy na Centrálnom registri zmlúv

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10.Apríl2024
Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia
2409451730
106,53 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Obec Janík
10.Apríl2024
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
2024
0,00 € NATUR-PACK, a.s. Obec Janík
6.Apríl2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/41/054/38
1 526,04 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Janík
15.Marec2024
Členská schôdza
13/2024
0,00 € Mestské kultúrne stredisko Obec Janík
27.Február2024
Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č.01/2020
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 01/2020
3 102,38 € RAPAL, spol. s r.o. Obec Janík
24.Január2024
Zmluva o dielo
23012024
73 992,65 € K&M&D, s.r.o. Obec Janík
16.Január2024
Dodatok k poistnej zmluve
4419012840 dodatok č. 4
7,29 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Janík
15.December2023
Zmluva o úvere
1364/CC/23
35 365,90 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Obec Janík
11.December2023
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
2023
1 200,00 € Ing. Ema Šivecová Obec Janík
8.December2023
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
/2023
0,00 € doc. JUDr. Jozef Sotolář, PhD., advokát Obec Janík
6.December2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
IROP-CLLD-Q072-512-004-006
35 365,90 € Miestna akčná skupina Bodva Obec Janík
29.November2023
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo
36 496,80 € OCTAGO, a.s. Obec Janík
27.November2023
Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka
735/74/2023/IU
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Obec Janík
27.November2023
Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku
4044/2023
84 539,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Janík
21.November2023
Z M L U V A o poskytnutí regionálneho príspevku
4044/2023
84 539,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Janík
21.November2023
Zmluva o úvere
1169/CC/23
49 373,62 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Obec Janík
10.November2023
Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia
2409274689
65,71 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Obec Janík
10.November2023
Dohoda č. 23/41/010/75 podľa §10
Dohoda č. 23/41/010/75
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Janík
10.November2023
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
RA-SNCA/20203542
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Janík
6.November2023
Dodatok č. 142/CC/23-D1 k Zmluve o úvere č. 142/CC/23
142/CC/23-D1
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Obec Janík
30.Október2023
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
23/41/054/2141
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Janík
23.Október2023
zmluva o pripojení
24ZVS0000838565Y
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Obec Janík
28.September2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku verejného vodovodu
640/59/2023
0,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Janík
25.August2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP-Z302091DAC9-91-108
2703/2023
10 400,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Janík
26.Júl2023
Poistná zmluva PZP
2409094301
17,68 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Obec Janík
18.Júl2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
302091DAC9
10 400,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Janík
30.Jún2023
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo
0,00 € T a K, spol. s r.o. Obec Janík
30.Jún2023
Dodatok č. 2 k PZ č. 4419012840
4419012840
0,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Janík
22.Jún2023
Dodatok č. 5 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
Dodatok č. 5
0,00 € NATUR-PACK, a.s. Obec Janík
12.Jún2023
zmluva o práve používania služby ELWIS
0001
0,00 € JRK Slovensko s.r.o. Obec Janík
19.Máj2023
Zmluva o úvere
471/CC/23
31 170,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Obec Janík
11.Máj2023
Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia č. 2408992178
2408992178
68,26 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Obec Janík
5.Máj2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 01/2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 01/2020
43 633,96 € RAPAL, spol. s r.o. Obec Janík
2.Máj2023
Zmluva o dielo
---
51 972,23 € Ladislav Hiblár - ELEKTROMONTÁŽ s. r. o. Obec Janík
28.Apríl2023
Zmluva o zabezpečení zberu použitých textílií, odevov a obuvi
-----
20,00 € EKOCHARITA TATRY Obec Janík
28.Apríl2023
Dohoda o zab.podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec
23/41/054/753
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Janík
28.Apríl2023
Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest pre člena ZMOS
ZLP-00324256
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska Obec Janík
1.Marec2023
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku, číslo zmluvy: IROP-CLLD-Q072-512-004-001
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku, číslo zmluvy: IROP-CLLD-Q072-512-004-001
0,00 € Miestna akčná skupina Bodva Obec Janík
22.Február2023
Zmluva o úvere
142/CC/23
91 250,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Obec Janík
25.Január2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
22-130-01752
1 500,00 € Fond na podporu kultúry národnostných menšín Obec Janík
25.Január2023
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov
dodatok č. 1 k zmluve IROP-CLLD-Q072-512-004-001
0,00 € Miestna akčná skupina Bodva Obec Janík
25.Január2023
Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia č. 2408844587
2408844587
87,26 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Obec Janík
9.Január2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
IROP-CLLD-Q072-512-004-001
86 683,76 € Miestna akčná skupina Bodva Obec Janík
7.December2022
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
2022
1 100,00 € Ing. Ema Šivecová Obec Janík
6.December2022
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
1/2023
0,00 € FÚRA s.r.o. Obec Janík
28.November2022
Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi
22/41/012/82
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Janík
28.November2022
Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi
22/41/010/128
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Janík
29.September2022
Rámcová zmluva na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice
012022
40,00 € OZ-Pomoc psíkom na východnom Slovensku Obec Janík
30.August2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
30907APB9
31 167,06 € Pôdohospodárska platobná agentúra Obec Janík
27.Júl2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
DS/0137/2022
2 000,00 € Košický samosprávny kraj Obec Janík
13.Júl2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
3942/2022/OF-23402 (595/10/2022/138)
2 000,00 € Košický samosprávny kraj Obec Janík
12.Júl2022
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
RA-SNCA/20194222
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Janík
12.Júl2022
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
RA-SNCA/20194221
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Janík
25.Apríl2022
Zmluva o poskytnutí príspevku na dopravné služby
32/22
0,00 € eurobus, a.s. Obec Janík
7.Apríl2022
Spracovanie personálnej a mzdovej agendy
1
10,00 € Paneurópa Consult spol. s r.o. Obec Janík
18.August2016
Kúpna zmluva č.00614/2016-PKZ -K40134/16.00 - Obec Janík
00614/2016-PKZ -K40134/16.00
3 145,65 € Slovenský pozemkový fond Obec Janík
4.Júl2016
Darovacia zmluva
1787/CVTISR/2016
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Obec Janík
20.November2015
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
974/DIGI/2015
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Obec Janík
5.September2014
Zmluva o účasti na projekte č. 30352/26120130025 uzavretá podľa ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
30352/26120130025
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Obec Janík
16.September2013
Zmluva č. 3/2013 o poskytnutí hromadných údajov z katastra nehnuteľností
Zmluva č. 3/2013 o poskytnutí hromadných údajov z katastra nehnuteľností
0,00 € Správa katastra Košice, zastúpený JUDr. Oľga Ičová, riaditeľka Správy katastra Košice - okolie Obec Janík
27.Marec2012
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
2012_PKR_GR_2767
736,80 € Metodicko-pedagogické centrum Obec Janík, Základná škola
22.Február2011
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
32/2011
500,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Obec Janík

Úradné hodiny

Pondelok

08:00 - 15:30

Utorok

08:00 - 15:30

Streda

08:00 - 18:00

Štvrtok

NESTRÁNKOVÝ DEŇ

Piatok

08:00 - 12:00

Kontakty

Sekretariát

Tel. 055 / 464 72 01
Fax: 055 / 464 72 01

E-mail

Sekretariát: 
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Obecný úrad

Adresa

Obecný úrad Janík
Janík 135
044 05 Janík

IČO

00 32 4256

Toto webové sídlo www.obecjanik.sk spravuje Obec Janík a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).