• Slideshow

Vitajte na stránkach obce Janík

Vitajte na stránkach obce <span>Janík</span> V chotári obce pri stoku Kanyapty sa našla tenká kultúrna vrstva z 9. storočia. Obec sa prvýkrát spomína roku 1285, keď patrila Honthovým synom Dersovi a Demeterovi. Obec bola zapísaná pod menom possessio Ianuk. V roku 1360 sa tu vyberalo mýto, Jánok možno označiť za vyvinutú dedinu, svedčí o tom stavba kostola a vznik fary. V roku 1398 palatín Detre Bebek (Pelsoczi) definitívne prisúdil majetok Jánok veszprémskemu biskupovi Dömötörövi a jeho spoločníkom. V portálnom súpise z r. 1427 je tu zapísaných 24 port a obec bola majetkom László Jánokiho. Mýtnica je stále v rukách Jánokyovcov. V roku 1427 sa spomína, že obyvatelia sa tu zaoberajú aj vinohradníctvom. V roku 1503 sa tu stále spomína rodina Vajdaiovcov.
 
Športové podujatia

Šport hrá v Janíku významnú úlohu, pretože vo veľkej miere prispieva k zmysluplnému tráveniu voľného času našich chlapcov. Futbalová tradícia sa prenáša z generácie na generáciu a má predovšetkým reprezentatívnu úlohu. Za roky fungovania športového klubu sa vystriedalo niekoľko tímov, ktoré vrchovatou mierou prispeli k šíreniu dobrého mena obce.

Quisque condimentum