Zjednodušený pristup

Skip to main content
  • Obec Janík

    V LONE ČISTEJ PRÍRODY

  • Obec Janík

    V LONE ČISTEJ PRÍRODY

Obec Janík
Kultúra

Klasicistický kaštieľ Szentimreyovcov

Rodina Szentimreyovcov (Krasznyikajdai) si dala na začiatku 19. storočia v juhovýchodnej časti obce postaviť klasicistický kaštieľ pravdepodobne na mieste staršieho sídla Jánokyovcov (Jánoki). Kaštieľ bol v roku 1950 opravený na účely kultúrneho domu a pri generálnej oprave v roku 1958 úplne stratil pôvodný výzor (roku 1957 bola vymenená strecha). V roku 1972 bola budova opravená. Po roku 1990 v rámci reštitúcie získali dedičia pôvodného majiteľa budovu späť a využívajú ju na bytové účely (prenajaté dva byty). Kaštieľ bol jednopodlažnou dvojtraktovou prízemnou obdĺžnikovou blokovou budovou s ústredným predstavaným rizalitom na priečelí a stĺpovým vstupným portikom zakončeným trojuholníkovým tympanónom na sedemosovej zadnej fasáde. V roku 1958 bola voľná plocha okolo predsunutého rizalitu zastavaná a budova bola zbavená všetkých architektonických detailov.

Po roku 1990 v rámci reštitúcie získali dedičia pôvodného majiteľa budovu späť a využívajú ju na bytové účely (prenajaté dva byty). Kaštieľ bol jednopodlažnou dvojtraktovou prízemnou obdĺžnikovou blokovou budovou s ústredným predstavaným rizalitom na priečelí a stĺpovým vstupným portikom zakončeným trojuholníkovým tympanónom na sedemosovej zadnej fasáde.
V roku 1958 bola voľná plocha okolo predsunutého rizalitu zastavaná a budova bola zbavená všetkých architektonických detailov.

Neoklasicistická kúria Sziklayovcov

Po roku 1860 dal Ede Sziklay (1840 - 1929), ktorý tu kúpil väčší majetok, na severovýchodnom konci obce, postaviť neoklasicistickú kúriu. Kúria stála začas opustená a po oprave roku 1953 bola v jej miestnostiach umiestnená materská škola. Po dostavbe novej budovy materskej školy v jej bezprostrednej blízkosti bola kúria roku 1970 zbúraná.
Bola to prízemná obdĺžniková stavba s päťosovým priečelím s plytkým stredným trojosovým rizalitom. Na dvorovej fasáde bol v strede vstupný trámový portikus zakončený doskovým trojuholníkovým štítom, z ktorého do parku viedlo jednoramenné kamenné schodište.

Klasicistická kúria Péchyovcov  

Jedným zo zemepánom obce bola rodina Péchyovcov (Péchujfalusi). Nakoľko tu nebývali, dali na začiatku 19. storočia postaviť v južnej časti obce malú klasicistickú kúriu, v ktorej býval ich správca tunajšieho veľkostatku. V 2. polovici 19. storočia jánocky majetok predali statkárovi Pákóczymu, neskôr sa jeho majitelia rýchlo striedali. Zrejme on dal prestavať kúriu na budovu dnešného výzoru. Neskôr sa z kúrie stal obytný dom rodiny Pachovcov, budova aj v súčasnosti slúži obytným účelom.

Kúria je prízemná obdĺžniková stavba s prestavaným trojosovým priečelím, pred ktorým a vstupnou fasádou je otvorená stĺpová chodba. Stĺpy majú šesťuholníkový pôdorys. Interiér s rovnými stropmi je značne prestavaný.

Božia muka

Pred vodnou nádržou sa nachádza Božia muka, ktorá bola postavená v roku 1937 na Slávu sv. Trojice, obnovená v roku 1956 Gyulom Nagyom a v roku 2000 na počesť milénia a pamiatke starých rodičov ju opravili vnuci.

Je to malá štvorcová stavba, ktorej jednoduché priečelie je zakončené vykrajovaným štítom. Vo štvorcovom výklenku je obraz sv. Trojice, dielo Istvána Zsikovicsa z roku 2000

Pri ceste na Žarnov sa nachádza prícestný kríž z umelého kameňa s liatinovým korpusom, ktorý na Slávu Boha v roku 1928 postavili bratia József a István Juhászovci. Pred domom vo východnej časti obce sa nachádza prícestný kríž z umelého kameňa, ktorý na Ježišovu slávu dala v roku 1906 postaviť rodina Jámborovcov. V strede obce nad hlavnou cestou sa nachádza liatinový prícestný kríž s polychrómovaným liatinovým korpusom, ktorý pravdepodobne na konci 19. storočia dal postaviť András Jasko a Erzsébet Kiss. Kríž je osadený na štvorcovom podstavci, na ktorom letopočet chýba. V kostolnej záhrade sa nachádza liatinový kríž s liatinovým korpusom pravdepodobne z konca 19. storočia, na ktorého podstavci chýba nápis či datovanie. V tej istej záhrade sa nachádza drevený misijný kríž s nápisom MISSIO a letopočtom 1939.

Na kamennom moste (zničenom v II. svetovej vojne) za Janíkom bola osadená kamenná socha sv. Jána Nepomuckého z polovice 19. storočia, ktorej torzo po výbuchu sa nachádzalo na fare. 

V kostolnej záhrade sa nachádza jednoduchý pamätník obetiam I. a II. svetovej vojny doskového tvaru, ktorý bol postavený v 80. rokoch 20. storočia. Na pamätníku je vytesaných 20 a 20 mien obetí I. a II. svetovej vojny. Pred školou sa nachádza pamätník obetiam I. a II. svetovej vojny postavený v roku 1967. Na širokom podstavci je osadený mínomet. V parku pred materskou školou stojí pamätník padlým sovietskym vojakom v podobe pylónu postavený v 70. rokoch 20. storočia.

Na stene materskej školy je pamätná tabula jej stavby k 50. výročiu VOSR. Vyrezávaná drevená kopija na námestí bola postavená v roku 1989 na počesť 40. výročia založenia tunajšieho JRD. Kopija, na ktorej je vyrezaný symbol klasu a kvetu je dielom rezbára Józsefa Pekára z Moldavy nad Bodvou.

Budova kasárne finančnej a pohraničnej stráže bola postavená v roku 1928, nakoľko Janík roku 1918 sa stal pohraničnou obcou. V súčasnosti obdĺžniková budova s nárožnými vystupujúcim rizalitmi je prázdna, v budúcnosti bude pravdepodobne využitá na bytové účely. Zaujímavá je budova bývalej pošty postavená na námestí okolo roku 1930. V budove bola umiestnená aj hasičská zbrojnica. Po presťahovaní pošty do budovy MNV v roku 1971 malá stavba slúži obchodným účelom.

Dodnes sa čiastočne zachovala zástavba ľudových domov dediny pri hradskej. Staré domy boli postavené technikou nabíjanej hliny, omazané a obielené. Vo dvoroch domov sa nachádzajú samostatné budovy letných kuchýň a komôr, kolesové studne, ktoré nahradili vahadlové studne (niekoľko z nich sa zachovalo dodnes).

Pri bývalej pošte stála jednoduchá budova kováčskej dielne, ktorá zanikla v 60. rokoch 20. storočí.

Úradné hodiny

Pondelok

08:00 - 15:30

Utorok

08:00 - 15:30

Streda

08:00 - 18:00

Štvrtok

NESTRÁNKOVÝ DEŇ

Piatok

08:00 - 12:00

Kontakty

Sekretariát

Tel. 055 / 464 72 01
Fax: 055 / 464 72 01

E-mail

Sekretariát: 
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Obecný úrad

Adresa

Obecný úrad Janík
Janík 135
044 05 Janík

IČO

00 32 4256

Toto webové sídlo www.obecjanik.sk spravuje Obec Janík a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).