Zjednodušený pristup

Skip to main content
  • Obec Janík

    V LONE ČISTEJ PRÍRODY

  • Obec Janík

    V LONE ČISTEJ PRÍRODY

Tlačivá na stiahnutie

Žiadosť o odpustenie poplatku za KO
Na stianutie
Oznámenie o zániku daňovej povinnosti za psa
Na stianutie
Povolenie informačného, reklamného, propagačného zariadenia
Na stianutie
Odstránenie stavby
Na stianutie
Návrh na zmenu užívania stavby
Na stianutie
Návrh na kolaudáciu
Na stianutie
Zmena stavby
Na stianutie
Rekonštrukcia stavby
Na stianutie
Stavebné povolenie
Na stianutie
Povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní
Na stianutie
Územné rozhodnutie
Na stianutie
Ohlásenie drobnej stavby
Na stianutie
Výrub drevín
Na stianutie
Vydanie súhlasu na povolenie uvedenia do prevádzky malého zdroja znečistenia ovzdušia
Na stianutie
Vydanie súhlasu na povolenie stavby malého zdroja zneč. ovzdušia
Na stianutie
Povolenie na odber povrchových vôd z drobných vodných tokov pre potreby občanov
Na stianutie
Povolenie na odber podzemných vôb a zriad. vodnej stavby - studne
Na stianutie
Čestné vyhlásenie TP a PP
Na stianutie
Plnomocenstvo
Na stianutie
Čestné vyhlásenie
Na stianutie

Úradné hodiny

Pondelok

08:00 - 15:30

Utorok

08:00 - 15:30

Streda

08:00 - 18:00

Štvrtok

NESTRÁNKOVÝ DEŇ

Piatok

08:00 - 12:00

Kontakty

Sekretariát

Tel. 055 / 464 72 01
Fax: 055 / 464 72 01

E-mail

Sekretariát: 
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Obecný úrad

Adresa

Obecný úrad Janík
Janík 135
044 05 Janík

IČO

00 32 4256

Toto webové sídlo www.obecjanik.sk spravuje Obec Janík a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).