Zmluvy

AGROCES s.r.o Cestice
Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
(7660 kb)
Agua Pro,s.r.o.-Obec Janík
rámcová kúpna zmluva o dodávke tovaru č. 2012529
(0 b)
U.S. STEEL Košice,s.r.o.-Obec Janík
nákup vysokopecnej trosky-kontrakt č. TANS1200070
(0 b)
KOMUNAL ENERGY a.s.
Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku
(4132.5 kb)
(1672.5 kb)
GRADEX trade s.r.o
Zmluva o nájme nehnuteľných vecí
(4923 kb)
FÚRA s.r.o.
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
(7424 kb)
Topset solution s.r.o
dodatok č. 2 ku zmluve o aktualizácií programov
(426.13 kb)
Dohoda
Poskytnutie príspevku na činnosť CVČ CVrČEK I.strana
(2136.45 kb)
Dohoda
poskytnutie príspevku na činnosť CVC CVrček II.strana
(1637.3 kb)
Prima banka
Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere
(273.17 kb)
Prima banka
Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere II.časť
(257.28 kb)
ZMOÚB
Príkazná zmluva
(3025.13 kb)
(2337.56 kb)
OBEC JANÍK - TaK s.r.o
Zmluva o spolupráci
(1899.62 kb)
WEBEX media s.r.o
Zmluva o vytvorení webstránky, domény a webhostingu
(1411 kb)
URBIS s.r.o
Licenčná zmluva
(336.85 kb)
Mesto Moldava nad Bodvou
Zmluva o spracovaní mzdovej agendy
(262.6 kb)
FURA s.r.o
Dodatok č. 1 2015 k zmluve o poskyt.sluz.v oblasti nakladania s odpadmi
(123.89 kb)
1 2 3 4 5 6 [>]