Školstvo

Dôležitou ustanovizňou každej obce je škola, šíriaca medzi pospolitým ľudom vzdelanie a tým aj kultúru. Tunajšia katolícka škola bola určite založená v 19. storočí, hoci bližšie správy sa o nej nezachovali.

Prvé známe meno učiteľa je Bárdos, ktorý tu pôsobil od roku 1893 asi do roku 1925. Od roku 1926 tu pôsobil Vladimír Ballai. Za jeho pôsobenia bola 6 triedna škola rozšírená na 8 triednu. V roku 1931 bola zriadená slovenská trieda a roku 1932 aj druhá trieda.

V roku 1945 bolo vyučovanie v maďarskom jazyku zrušené a mohlo sa učiť iba v slovenskom jazyku. Do poškodenej budovy školy sa nasťahovala finančná stráž, stavba bola ale v rokoch 1949 - 1950 opravená a opäť sa začalo vyučovať v maďarskom jazyku.

Prízemná budova školy na pôdoryse s tvarom U a prestavaným štvorosovým priečelím vznikla vývojom starej obdĺžnikovej stavby a neskoršími prístavbami až do dnešného stavu.