Profil verejného obstarávateľa

Nadlimitné zakázky

Podlimitné zakázky

Zákazky podľa § 9 ods. 9

OZNÁMENIE
Predaj nehnuteľnosti
(29.5 kb)
(54.5 kb)
Kúpna zmluva
Predaj nehnuteľnosti
(44 kb)

Verejné obstarávanie stavby dom smútku Janík

(81.5 kb)
(117 kb)