Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018


(0 b)
(19.39 kb)
Oznámenie o vymenovaní zapisovateľa MVK
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
(19.91 kb)